Skraplacze oraz wymienniki ciepła

Skraplacze turbin parowych
Wydajność skraplacza turbinowego jest istotnym czynnikiem ogólnej sprawności wytwarzania energii w elektrowni. Niewłaściwa i przestarzała geometria pęków rurowych skraplacza ogranicza głębokość próżni w skraplaczu i powoduje wzrost ciśnienia pary na wlocie do skraplacza, a zatem ogranicza moc elektryczną bloku energetycznego. 

Podgrzewacze regeneracyjne
Podgrzewacz regeneracyjny jest to płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła, którego zadaniem jest podgrzanie kondensatu głównego lub wody zasilającej przy pomocy pary pobieranej z upustów turbiny. Ma zastosowanie w niemal wszystkich elektrowniach z turbinami parowymi.

Odgazowywacze
W każdej elektrowni wyposażonej w turbinę parową mogą wystąpić problemy związane z korozją wewnątrz powierzchni rur kotła energetycznego, jeżeli woda zasilająca zawiera zbyt wysokie stężenie gazów korozyjnych. Dlatego też, niezbędnym zabiegiem jest usuwanie tych gazów z węzła wody zasilającej kocioł. W tym celu stosuje się odgazowywacze. 

Regeneracyjne separatory wilgoci MSR
W elektrowniach atomowych regeneracyjne separatory wilgoci MSR są jednym z kluczowych elementów wyposażenia systemu parowego zarówno dla wodnych reaktorów ciśnieniowych, jak również reaktorów wodnych wrzących. MSR zwiększają ogólną sprawność bloku energetycznego oraz zabezpieczają niskoprężną część turbiny przed uszkodzeniami.  

Separatory wilgoci POWERSEP®
W nowobudowanych lub istniejących elektrowniach atomowych POWERSEP może być wykorzystany do przedłużenia eksploatacji oraz zwiększenia mocy elektrycznej bloku. POWERSEP jest montowany na ścieżce dolnej przegrzewu międzystopniowego pary (zimna szyna) przed MSR i pełni rolę dodatkowego odkraplacza wilgoci.