Privacyverklaring

Verantwoordelijke instantie in de zin van de Datenschutzgesetz (wet bescherming persoonsgegevens) is:
Balcke-Dürr GmbH
Theodorstraße 180
40472 Düsseldorf
Germany

Registratie van algemene informatie

Als u gebruik maakt van onze website, wordt automatisch informatie van algemene aard geregistreerd. Deze informatie (server-logfiles) bevat bijvoorbeeld het soort webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internet service provider en gelijksoortige gegevens. Dit betreft uitsluitend informatie die geen conclusies m.b.t. uw persoon toestaan. Deze informatie is technisch noodzakelijk om de door u gevraagde inhoud van webpagina's correct aan te leveren en komt bij gebruik van het internet te allen tijde voor. Anonieme informatie van deze aard wordt door ons statistisch geanalyseerd om onze presentatie op internet en de daarmee verbonden techniek te optimaliseren.

Contactformulier

Als u per e-mail of via het contactformulier met ons contact opneemt, worden de door u opgegeven gegevens voor verwerking van de aanvraag alsmede voor mogelijke aansluitende vragen opgeslagen.

Wissen resp. blokkeren van gegevens

Wij nemen de principes van gegevensvermijding en gegevensbesparing in acht. Wij slaan uw persoonlijke gegevens daarom slechts zo lang op als dit voor het bereiken van de hier genoemde doeleinden noodzakelijk is of zoals aangegeven door het grote aantal opslagtermijnen van de wetgever. Na het wegvallen van het betreffende doeleinde resp. het verstrijken van deze termijnen worden die betreffende gegevens routinematig en overeenkomstig de wettelijke voorschriften geblokkeerd of gewist.

Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw pc worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door een cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen overgedragen aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door het activeren van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres echter door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van het verdrag over het Europese economisch gebied vooraf ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen aan een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om verdere met het gebruik van de website en het gebruik van internet verbonden diensten aan de exploitant van de website te kunnen leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browser-software op de juiste wijze in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volledige omvang zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door de cookies verzamelde en op uw gebruik van de website gerichte gegevens (incl. uw IP-adres) voor Google alsmede het verwerken van deze gegevens door Google voorkomen door de via de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren:
Browser-add-on voor het deactiveren van Google Analytics

Daarnaast of als alternatief voor de browser-add-on kunt u het 'tracken' door Google Analytics op onze pagina’s ook direct tegengaan. Bezoek hiervoor de pagina "Over Cookies".

Cookies

Net als veel andere websites maken ook wij gebruik van zogenaamde "cookies". Om u volledig ervan op de hoogte te stellen welke cookies wij gebruiken en hoe wij deze gebruiken, hebben wij alle relevante informatie voor u samengesteld op de pagina "Over Cookies".

Uw rechten op informatie, correctie, blokkering, wissen en tegenspraak

U hebt het recht om op elk gewenst moment informatie over uw bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens te verkrijgen. Eveneens hebt u het recht op correctie, blokkering of, afgezien van de voorgeschreven gegevensopslag voor de afhandeling van zaken, het wissen van uw persoonlijke gegevens. Neem hiervoor contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming. De contactgegevens staan helemaal onderaan.

Om op elk moment gegevens te kunnen blokkeren, moeten deze gegevens voor controledoeleinden in een geblokkeerd bestand ter beschikking staan. U kunt ook het wissen van de gegevens verlangen, voor zover er geen wettelijke archiveringsverplichting bestaat. Voor zover een dergelijke verplichting bestaat, blokkeren wij uw gegevens op aanvraag.

U kunt wijzigingen of het intrekken van een toestemming door een desbetreffende mededeling aan ons met ingang voor de toekomst doorvoeren.

Wijzigingen van onze bepalingen m.b.t. gegevensbescherming

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring incidenteel aan te passen, zodat deze altijd aan de actuele wettelijke eisen voldoet of om wijzigingen van onze prestaties in de privacyverklaring om te zetten, bv. bij de invoering van nieuwe diensten. Voor uw hernieuwde bezoek geldt dan de nieuwe privacyverklaring.

Vragen aan de functionaris voor gegevensbescherming

Als u vragen over de bescherming van persoonsgegevens hebt, stuur ons dan een e-mail of neem contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Contactgegevens:
Peter Kattner, E-mail: datenschutz@balcke-duerr.com

 

EU General Data Protection Regulation Statement