Legal Notices

Balcke-Dürr Polska Sp. z o.o.
ul. Augustówka 24
02-981 Warszawa
Polska

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000198736
Kapitał zakładowy 2 500 000 PLN


Kontact
Tel: +48 22 885 64 90 
Fax: +48 22 885 64 91
E-mail: bdinfopl@balcke-duerr.comZarząd
Marek Mikołajczyk, Prezes Zarządu

Kontakt
E-mail: bdinfopl@balcke-duerr.com

Odpowiedzialny za treść (według § 55 ust. 2 RStV):
Balcke-Dürr GmbH
Theodorstraße 180
40472 Düsseldorf
Germany

Prosimy zwrócić uwagę na nasze postanowienia dotyczące ochrony danych.
Unsere Seite verwendet Cookies. Nasza strona internetowa używa plików cookie.

© Copyright 2019 - Balcke-Dürr GmbH
In case of interfering copyright of a third party we would like to be informed immediately.