Gwarancja bezpieczeństwa zawsze i wszędzie

Bezpieczeństwo to jeden z kluczowych aspektów budowy i eksploatacji elektrowni i elektrociepłowni. Mamy ponad 100-letnie doświadczenie w wytwarzaniu komponentów dla elektrowni i elektrociepłowni - to solidna podstawa pozwalająca nam dokładnie określić ryzyka dla projektu. Nasze komponenty są zgodne nie tylko z międzynarodowymi standardami, ale również dopasowane do norm obowiązujących w danym kraju. Nasze standardy często znacząco wykraczają poza przepisy ustawowe: dowodem tego są uzyskane przez nas globalne certyfikaty zapewniające jakość i bezpieczeństwo, jak również nagroda RWE Safety Award czy nominacja do nagrody VGB Quality and Safety Award.

We wszystkich lokalizacjach, tak jak we wszystkich naszych projektach dążymy do maksymalizacji bezpieczeństwa pracy. Wyznaczamy wysokie standardy w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem.