Oświadczenie o ochronie danych

Jednostka odpowiedzialna w sensie ochrony danych to:
Balcke-Dürr GmbH
Theodorstraße 180
40472 Düsseldorf
Germany

Pobieranie informacji ogólnych

Przy każdych Państwa odwiedzinach na naszej stronie pobierane są automatycznie informacje natury ogólnej. Te informacje (server logfiles) zawierają np. rodzaj przeglądarki internetowej, używany system operacyjny, nazwę domeny providera usług internetowych itp. Chodzi tu wyłącznie o informacje, które nie naruszają Państwa prywatności. Informacje te są pod względem technicznym konieczne do poprawnego pokazywania zawartości stron internetowych i są koniecznie do korzystania z Internetu. Anonimowe informacje tego rodzaju są u nas analizowane pod względem statystycznym w celu zoptymalizowania naszej prezentacji internetowej i leżącej u jej podstaw technologii.

Formularz kontaktowy

Po skontaktowaniu się Państwa z nami drogą e-mailową lub za pomocą formularza kontaktowego, podane przez Państwa dane będą przez nas przechowywane w celu opracowania zapytania oraz innych potencjalnych dodatkowych pytań.

Kasowanie lub blokowanie danych

Przestrzegamy zasady unikania danych i zasady pobierania małych ilości danych. Przechowujemy dane osobowe użytkowników tylko tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia wymienionych tutaj celów lub jeśli przewidują to różne terminy przechowywania ustalone przez ustawodawcę. Po ustaniu celu sprawy lub po zakończeniu terminów, odpowiednie dane będą rutynowo i zgodnie z przepisami blokowane lub kasowane.

Używanie Google Analytics

Ta strona używa Google Analytics, usługi analizy stron internetowych Google Inc. ("Google"). Google Analytics używa tzw. plików „cookie” – plików tekstowych, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę sposobu wykorzystywania przez Państwa naszej strony internetowej. Generowane przez pliki „cookie“ informacje na temat użytkowania przez Państwa tej strony internetowej są z reguły przenoszone na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywacji anonimizacji adresu IP na tej stronie internetowej, Państwa adres IP zostanie przez Google uprzednio skrócony w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w przypadkach wyjątkowych pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej, Google wykorzystywać będzie te informacje, aby dokonać analizy Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej w celu sporządzenia na rzecz operatora strony raportów na temat aktywności na stronie internetowej oraz w celu świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i z Internetu. Przekazany w ramach Google Analytics przez Państwa wyszukiwarkę adres IP nie będzie łączony z innymi danymi Google. Można zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez dokonanie odpowiednich ustawień we własnej przeglądarce internetowej. Wskazujemy jednak na fakt, że wówczas może być niemożliwe korzystanie z określonych funkcji tej strony w pełnym rozmiarze. Można poza tym zapobiec pobieraniu wygenerowanych przez pliki cookie i odnoszących się do Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej danych (łącznie z Państwa adresem IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, poprzez załadowanie pluginu dostępnego pod poniższym linkiem i zainstalowanie go.
Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics

Dodatkowo lub jako alternatywę dla tego rodzaju dodatku do przeglądarki (add-on) można także bezpośrednio zapobiec trackingowi przez Google Analytics naszych stronach. W ty celu prosimy odwiedzić stronę "O plikach cookie".

Pliki cookie

Jak wiele innych stron internetowych, my również używany tak zwanych plików "cookie". W celu zasięgnięcia aktualnych informacji, jakich plików cookie używamy i w jaki sposób je wykorzystujemy, na stronie "O plikach cookie" zebraliśmy wszystkie istotne informacje.

Prawa użytkowników do informacji, poprawiania, blokowania, kasowania danych i sprzeciwu

Mają Państwo prawo do otrzymania w każdej chwili informacji na temat przechowywanych przez nas danych dotyczących Państwa. Tak samo mają Państwo prawo do poprawiania, blokowania lub, poza koniecznym zapisaniem danych w celu realizacji transakcji, kasowania Państwa danych osobowych. Prosimy zwrócić się w tym celu do naszego pracownika odpowiedzialnego za ochronę danych. Dane kontaktowe podane są na dole.

Aby blokowanie danych mogło zostać w każdej chwili uwzględnione, dane te muszą być przechowywane w celach kontrolnych w jednym pliku zapisu. Można także zażądać skasowania danych, o ile nie zachodzi ustawowy obowiązek archiwizacji. Jeśli taki obowiązek istnieje, na życzenie zablokujemy Państwa dane.

Mogą Państwo dokonać z obowiązywaniem w przyszłości zmian lub odwołania zgody za pomocą odpowiedniego powiadomienia.

Zmiana naszych postanowień na temat ochrony danych

Zastrzegamy sobie prawo dostosowania tego oświadczenia o ochronie danych osobowych w zależności od sytuacji w taki sposób, by stale odpowiadało ono aktualnym wymogom prawnym lub dokonania tego w celu ujęcia zmian naszych świadczeń w tym oświadczeniu, np. przy wprowadzeniu nowych usług. Do ponownej Państwa wizyty będzie się wówczas odnosić nowe oświadczenie o ochronie danych osobowych.

Pytania do pracownika odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych

Jeśli mają Państwo pytania na temat ochrony danych, prosimy napisać do nas e-mail lub zwrócić się bezpośrednio do naszego pracownika odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych:
Dane kontaktowe:
Peter Kattner, E-mail: datenschutz@balcke-duerr.com

 

EU General Data Protection Regulation Statement