Elektrofiltry

Elektrofiltry (Electrostatic precipitators - ESP) są urządzeniami do wychwytywania zanieczyszczeń stałych ze spalin przy pomocy indukowanych ładunków elektrostatycznych. Elektrofiltry charakteryzują się wysoką skutecznością przy jednoczesnym minimalnym spadku ciśnienia.

Technologia Bi-Action®

Technologia Bi-Action® Balcke-Dürr to unikalna metoda modernizacji pozwalająca na zwiększenie skuteczności odpylania istniejącego elektrofiltru oparta o kombinację optymalizacji profilu prędkości spalin w kanałach spalin i komorze elektrofiltru oraz zastosowaniu wysokoczęstotliwościowych urządzeń Balcke-Dürr zasilających wysokim napięciem.

Istotne zwiększenie skuteczności odpylania istniejących elektrofiltrów

  • W indywidualnych przypadkach obniżenie stężenia zapylenia na wylocie  elektrofiltru nawet o 50%

Skrócenie czasu postoju kotła

  • Ograniczony zakres prac (zasadnicze konstrukcyjne komponenty elektrofiltru nie ulegają modyfikacji) pozwala na istotne skrócenie czasu niezbędnego do przeprowadzenia modernizacji 

Optymalizacja kosztów modernizacji 

  • Indywidualnie określany zakres pozwala na istotne ograniczenie kosztów w porównaniu do tradycyjnej modernizacji 

Technologia DELTA WING®

Technologia Balcke-Dürr DELTA WING® pozwala na skuteczną homogenizację pyłu i gazu w spalinach na wlocie do elektrofiltru.

Zwiększa efektywność zbierania

  • Lepsze wykorzystanie istniejącej całkowitej powierzchni osadczej dzięki homogenizacji gazu i pyłu w spalinach

Zmniejsza spadek ciśnienia

  • Częściowa eliminacja kierownic oraz paneli dystrybucji pozwala na zmniejszenie spadków ciśnienia, a tym samym zużycia energii przez wentylator ciągu nawet o 15%

Technologia Bi-Corona®

Technologia Bi-Corona ® Balcke-Dürr polegająca na zastosowaniu optymalnej geometrii elektrod pozwala na oddzielne strefy jonizacji i gromadzenia w obrębie elektrofiltru.

Zmniejsza pobór energii elektrycznej na potrzeby własne

  • Zmniejszenie nawet o 10 % poboru mocy na potrzeby własne dzięki zastosowaniu zoptymalizowanej geometrii elektrod

Zwiększa efektywność zbierania dla drobnych pyłów PM2.5

  • Oddzielenie strefy jonizacji i zbierania powoduje mniejszy wiatr elektryczny i zapobiega wtórnemu porywaniu zebranych drobnych pyłów PM2.5

Referencje: Niederaußem
Dowiedz się więcej  o naszych elektrofiltrach w Niemczech

Referencje: Siekierki
Dowiedz się więcej o naszych elektrofiltrach w Polsce