Instalacje odpylające

Elektrofiltry
Elektrofiltry (Electrostatic precipitators - ESP) są urządzeniami do wychwytywania zanieczyszczeń stałych ze spalin przy pomocy indukowanych ładunków elektrostatycznych. Elektrofiltry charakteryzują się wysoką skutecznością przy jednoczesnym minimalnym spadku ciśnienia.

Filtry tkaninowe Pulse Jet
Filtry tkaninowe Pulse Jet firmy Balcke-Dürr są niezawodnymi urządzeniami do ograniczenia zanieczyszczeń powietrza oraz odzyskiwania produktów mających zastosowanie w branży energetycznej jak i przemysłowej.

Filtry dla czerpni powietrza