Usługi dotyczące kotłów

Produkcja kotłów przez Balcke-Dürr sięga roku 1883, gdy założone zostały zakłady kotłowe Dürr. Ten długi okres doświadczeń stanowi podstawę naszych rozległych usług w dziedzinie kotłów rozciągających się od prostej wymiany komponentów do gruntownej modernizacji. 

Balcke-Dürr pomaga w spełnieniu przez Wasz kocioł zarówno wymagania efektywności ekonomicznej w pozbawionym kontroli świecie jak i wymagania prawodawstwa dotyczącego emisji w Unii Europejskiej przez, na przykład, wprowadzenie zmiany paliwa.

 

 

Poprawa efektywności ekonomicznej - niższe emisje

 • Szczegółowe badania, opracowanie laboratoryjne (np. optymalizacja przepływu, zwiększenie wytrzymałości na korozję powierzchni grzewczych kotła)
 • Doradztwo techniczne, opracowanie protokołów inwentaryzacyjnych

  • Analizy okresu eksploatacji 
  • Inwentaryzacje, inspekcje wewnętrzne, ocena ustaleń, optymalizacja, studia instalacji sprzętu
  • Obliczenia termodynamiczne 

 • Analizy konstrukcyjne, wibracji, pozostałego okresu eksploatacji i naprężeń
 • Przygotowanie specjalnych arkuszy dla serwisu, napraw i adaptacji
 • Szczegółowe projektowanie, np. dla wymiany ścian powłokowych, kolektorów, powierzchni grzewczych, konstrukcji, dokumentów produkcyjnych wspieranych przez CAD
 • Przygotowanie procedury spawania i specyfikacji obróbki cieplnej, jak również planów inspekcji i badań, planów ochrony przed korozją
 • Zapewnienie jakości i monitoring
 • Dokumentacja

Referencje: RDK 7, Niemcy
Dopasuj do efektywnej produkcji energii - teraz i w przyszłości