Regeneracyjne wymienniki ciepła

Podgrzewacze Powietrza
Balcke-Dürr oferuje obrotowe podgrzewacze powietrza typu Ljungström oraz stacjonarne typu Rothemühle. Obrotowe podgrzewacze powietrza są bardzo ważne dla zwiększenia wydajności i sprawności kotłów. Dzięki wykorzystaniu energii cieplnej spalin wylotowych z kotła podnoszona jest temperatura powietrza spalania. W wymienniku spaliny i powietrze przepływają w przeciwnych kierunkach przez elementy grzejne. Elementy te w sposób ciągły absorbują i uwalniają ciepło poprzez konwekcję.

Podgrzewacze spalin
Balcke-Dürr oferuje obrotowe podgrzewacze spalin rotacyjne typu Ljungström oraz stacjonarne typu Rothemühle. Obrotowe podgrzewacze spalin są wykorzystywane przede wszystkim w instalacjach odsiarczania spalin i w niskotemperaturowej selektywnej redukcji katalitycznej i służą do podgrzania spalin idących do komina.

LUGAT® Kompaktowy podgrzewacz powietrza
Wymienniki kompaktowe typu LUGAT o średnicach do 5.6 m są dostarczane zmontowane w całości i po testach w warsztacie. Dostawa wymienników w całości pozwala ograniczyć czas odstawienia instalacji i skrócić czas montażu. Dodatkowo dzięki warsztatowej jakości wykonania wymienniki typu LUGAT charakteryzują się bardzo wysoką dyspozycyjnością.