Obrotowe podgrzewacze spalin

Obrotowe podgrzewacze spalin są wykorzystywane do podgrzania spalin idących do komina przede wszystkim w instalacjach odsiarczania spalin i w systemach niskopyłowych selektywnej redukcji katalitycznej. Balcke-Dürr oferuje obrotowe podgrzewacze spalin rotacyjne typu Ljungström oraz stacjonarne typu Rothemühle.

W wymienniku spaliny zasiarczone i spaliny czyste przepływają w przeciwnych kierunkach przez elementy grzejne. Elementy te w sposób ciągły absorbują i uwalniają ciepło poprzez konwekcję. 

  • Podwójny system uszczelnienia zapobiega przeciekom
  • Układ przedmuchu gwarantuje ograniczenie przecieków do poziomu < 0.5
  • Emaliowane elementy grzejne zaprojektowane do minimalizacji spadków ciśnienia i zapewniające wysoki stopień ochrony przed korozją
  • Wysokowydajny układ czyszczenia wykorzystujący zdmuchiwacze sadzy na ramionach obrotowych 
  • Napęd obwodowy zapewnia gwarancję bezpiecznej obsługi 

Być może będziecie Państwo zainteresowani rówież naszym Podgrzewaczem Powietrza, należącym do rodziny regeneracyjnych wymienników ciepła oferowanych przez Balcke-Dürr.