Wieloletnie doświadczenie w dostawach zintegrowanych systemów skraplacz-chłodnia - tak zwany "Zimny Koniec"

Kluczem do zwiększonej efektywności energetycznej bloku oraz lepszego wskaźnika rentowności wytwarzania energii w perspektywie długoterminowej jest m.in. właściwy dobór i konfiguracja systemu skraplacz-chłodnia w elektrowni - tak zwanego "Zimnego Końca". Od optymalnej współpracy pomiędzy urządzeniami "Zimnego Końca" zależą całkowite osiągi i sprawność elektrowni. Im bardziej optymalne dopasowanie charakterystyk pracy poszczególnych urządzeń "Zimnego Końca" tym samym system zapewnia wyższa stabilność, niezawodność i parametry pracy całego bloku energetycznego. 

Balcke-Dürr jest jednym z liderów w dziedzinie technologii "Zimnego Końca". Dysponujemy referencjami zrealizowanych na całym świecie dostaw dla bloków od 10 do 300 MW w sektorze energetycznym, rafineryjnym i petrochemicznym. Zrealizowaliśmy dostawy dla elektrowni geotermalnych na blokach o łącznej mocy ponad 3.5 GW.  Oferujemy całościową realizację obiektu pod klucz od jednego dostawcy. 

 • Mniejsze zapotrzebowanie na powierzchnię zabudowy na każdy MW poprzez optymalną konfigurację urządzeń "Zimnego Końca" 
 • Minimalny koszt systemu dzięki zastosowaniu unikalnych metod optymalizacji 
 • Wyposażenie sterujące umożliwiające pełną automatyzację eksploatacji 
 • Wysoki stopień odporności na zanieczyszczenia
 • Maksymalny przyrost mocy bloku energetycznego przez zastosowanie komplementarnych wysokowydajnych urządzeń "Zimnego Końca"

  Referencje: Hellisheidi, Islandia
  Mogą Państwo być zainteresowani naszymi referencjami z Hellisheidi, gdzie dostarczyliśmy skraplacz powierzchniowy firmy Balcke-Dürr

  Więcej informacji na temat Skraplaczy turbin parowych Balcke-Dürr